Khoa Công Nghệ Thông Tin được tổ chức Skill International – New Zealand chứng nhận đạt chuẩn chất lượng đào tạo quốc tế

Mới đây, Đại học sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long (VLUTE) đã vinh dự được tổ chức Skill International – New Zealand trao chứng nhận Chương…

Đọc tiếp...

Trung tâm Tin học: Chiêu sinh khóa 11 lớp Ứng dụng CNTT cơ bản

Đọc tiếp...

Cây tiến trình đào tạo ngành công nghệ thông tin khóa K42 43

1. Hệ thống thông tin 2. Khoa học máy tính 3. Kỹ thuật phần mềm 4. Truyền thông và mạng máy tính

Đọc tiếp...

Cây tiến trình đào tạo ngành công nghệ thông tin khóa K39 40 41

1. Cây tiến trình hệ thống thông tin 2. Khoa học máy tính 3. Kỹ thuật phần mềm 4. Truyền thông và mạng máy tính

Đọc tiếp...

Kế hoạch giáo viên học kỳ 1 – năm học 2018 – 2019 – khoa công nghệ thông tin các lớp cao đẳng, đại học khóa 43

Đọc tiếp...

Kế hoạch giáo viên học kỳ 1 – năm học 2018 – 2019 – khoa công nghệ thông tin các lớp cao đẳng, đại học khóa 39, 40, 41, 42

Đọc tiếp...

Học kỳ phụ – năm học 2018 – 2019 – khoa công nghệ thông tin các lớp cao đẳng, đại học khóa 39, 40, 41, 42

Đọc tiếp...

Chương trình đào tạo nghành công nghệ thông tin bậc đại học áp dụng cho khóa K42 K43

Đọc tiếp...

Chương trình đào tạo nghành công nghệ thông tin bậc đại học áp dụng cho khóa K39 K40 K41

Đọc tiếp...

Cơ hội việc làm và khả năng học tập, nâng cao trình độ ngành công nghệ thông tin (đại học)

Đọc tiếp...