Cơ hội việc làm và khả năng học tập, nâng cao trình độ ngành công nghệ thông tin (đại học)

Đọc tiếp...

Chuẩn đầu ra ngành công nghệ thông tin (Đại học)

Đọc tiếp...

Chương trình đào tạo đại học chính quy

Đọc tiếp...

Tiến độ đào tạo năm học 2017 – 2018

Đọc tiếp...

Tiến độ đào tạo năm học 2016 – 2017

Đọc tiếp...

Tiến độ đào tạo năm học 2015 – 2016

Đọc tiếp...

Tiến độ đào tạo năm học 2014 – 2015

Đọc tiếp...

Tiến độ đào tạo đại học năm 2018 – 2019

Đọc tiếp...

Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long ký kết hợp tác với Tập đoàn VinGroup phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao

Ngày 21/8/2018 tại Hà Nội, Tập đoàn Vingroup tổ chức Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long (VLU) và Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ VinTech

Đọc tiếp...

VLUTE ĐƯỢC CHÍNH THỨC CÔNG NHẬN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠT CHUẨN CHẤT LƯỢNG QUỐC TẾ

Đại học sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long (VLUTE) đã vinh dự được tổ chức Skill International – New Zealand trao chứng nhận Chương trình đào tạo của Trường đạt chuẩn chất lượng quốc tế.

Đọc tiếp...