Đội ngũ giảng viên và ngành nghề đào tạo

Khoa Công nghệ thông tin Trường Đại học sư phạm kĩ thuật Vĩnh Long gồm 22 giảng viên.

Đào tạo các ngành sau

 • Thạc sĩ Công nghệ thông tin
  • Trí tuệ nhân tạo
  • Xử lý dữ liệu lớn
 • Đại học 2 Ngành:
  1. Công nghệ thông tin, 4 chuyên ngành: 
   • Khoa học máy tính
   • Truyền thông và mạng máy tính
   • Công nghệ phần mềm
   • Hệ thống thông tin
  2. An toàn thông tin
 • Kỹ sư thực hành: 
  • Thiết kế đồ họa
  • Kỹ thuật sửa chữa lắp ráp máy tính
  • Tin học văn phòng
  • Quản trị cơ sở dữ liệu
  • Quản trị mạng máy tính
  • Thiết kế và quản lý Website
  • Công nghệ phần mềm
Đội ngũ giảng viên khoa Công nghệ thông tin

Tác giả: Khoa Công Nghệ Thông Tin

Nhiệm vụ của khoa Công nghệ thông tin là đào tạo các giáo viên, chuyên viên, kỹ thuật viên công nghệ thông tin ở các bậc: thạc sĩ, đại học và cao đẳng; triển khai các ứng dụng về công nghệ thông tin phục vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Khoa Công nghệ thông tin có chức năng tham mưu lãnh đạo Nhà trường về công tác đào tạo, tuyển sinh, nhân sự thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin.