Trung tâm Tin học: Tổ chức kỳ thi cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT khóa 12

Thí sinh có nguyện vọng thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản thực hiện đăng ký theo mẫu gửi về…

Đọc tiếp...

Trung tâm Tin học: Chiêu sinh khóa 12 lớp Ứng dụng CNTT cơ bản

Đọc tiếp...