Trung tâm Tin học: Tổ chức kỳ thi cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT khóa 11

Thí sinh có nguyện vọng thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản thực hiện đăng ký theo mẫu gửi về…

Đọc tiếp...