Đội ngũ giảng viên và ngành nghề đào tạo

Khoa Công nghệ thông tin Trường Đại học sư phạm kĩ thuật Vĩnh Long gồm 22 giảng viên.

Đọc tiếp...

Giới thiệu Khoa Công nghệ thông tin

Tên tiếng Anh: FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY Địa chỉ: Văn phòng khoa phòng C601 Điện thoại: (+84) 02703838994 Website: http://fit.vlute.edu.vn Email: cit@vlute.edu.vn Chức năng – Nhiệm vụ Nhiệm…

Đọc tiếp...