Bài viết gần nhất

Kế hoạch giảng dạy học kỳ 1 – năm học 2018 – 2019 – khoa công nghệ thông tin các lớp đại học khóa 43

Đọc tiếp...

Kế hoạch giảng dạy học kỳ 1 – năm học 2018 – 2019 các lớp cao đẳng, đại học khóa 39, 40, 41, 42

Đọc tiếp...

Tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2019

Đọc tiếp...

Khoa Công Nghệ Thông Tin được tổ chức Skill International – New Zealand chứng nhận đạt chuẩn chất lượng đào tạo quốc tế

Mới đây, Đại học sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long (VLUTE) đã vinh dự được tổ chức Skill International – New Zealand trao chứng nhận Chương…

Đọc tiếp...

Trung tâm Tin học: Chiêu sinh khóa 11 lớp Ứng dụng CNTT cơ bản

Đọc tiếp...

Cây tiến trình đào tạo ngành công nghệ thông tin khóa K42 43

1. Hệ thống thông tin 2. Khoa học máy tính 3. Kỹ thuật phần mềm 4. Truyền thông và mạng máy tính

Đọc tiếp...

Cây tiến trình đào tạo ngành công nghệ thông tin khóa K39 40 41

1. Cây tiến trình hệ thống thông tin 2. Khoa học máy tính 3. Kỹ thuật phần mềm 4. Truyền thông và mạng máy tính

Đọc tiếp...

Kế hoạch giáo viên học kỳ 1 – năm học 2018 – 2019 – khoa công nghệ thông tin các lớp cao đẳng, đại học khóa 43

Đọc tiếp...

Kế hoạch giáo viên học kỳ 1 – năm học 2018 – 2019 – khoa công nghệ thông tin các lớp cao đẳng, đại học khóa 39, 40, 41, 42

Đọc tiếp...

Học kỳ phụ – năm học 2018 – 2019 – khoa công nghệ thông tin các lớp cao đẳng, đại học khóa 39, 40, 41, 42

Đọc tiếp...