Tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2019

Căn cứ quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tuyển sinh đào tạo sau đại học, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2019 như sau:

Chuyên ngành đào tạo:

  1. Chuyên ngành đào tạo:
  2. Kỹ thuật cơ khí ô tô; Chỉ tiêu 20
  3. Kỹ thuật cơ khí chế tạo máy; Chỉ tiêu 20
  4. Kỹ thuật điện; Chỉ tiêu 20
  5. Công nghệ thông tin; Chỉ tiêu 20
  6. Công nghệ thực phẩm; Chỉ tiêu 20

Tác giả: Khoa Công Nghệ Thông Tin

Nhiệm vụ của khoa Công nghệ thông tin là đào tạo các giáo viên, chuyên viên, kỹ thuật viên công nghệ thông tin ở các bậc: thạc sĩ, đại học và cao đẳng; triển khai các ứng dụng về công nghệ thông tin phục vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Khoa Công nghệ thông tin có chức năng tham mưu lãnh đạo Nhà trường về công tác đào tạo, tuyển sinh, nhân sự thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *