Trường ĐH SPKT Vĩnh Long được Bộ GD&ĐT cho phép tổ chức thi, cấp chứng chỉ tin học

Ngày 21/5, Bộ GD&ĐT công bố các đơn vị được tổ chức thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ và tin học. Theo đó, Trường ĐH SPKT Vĩnh Long được phép tổ chức thi, cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin.

Tp Trung Tam Ngoai Ngu2 Rkkg Vlute

Theo thông báo số 538/QLCL-QLVBCC, Bộ GD&ĐT đã công bố danh sách các đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin. Với chứng chỉ ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam có 8 đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi và cấp chứng chỉ, chủ yếu là các trường đại học. Với chứng chỉ, ứng dụng công nghệ thông tin, cả nước có 176 đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi và cấp bằng bao gồm các Viện, trường đại học và các Sở GD&ĐT.

Ngoài ra, Bộ GD&ĐT cũng công bố mẫu các chứng chỉ để học viên tìm hiểu, tránh bị giả mạo…

Danh sách cụ thể như sau:

Tp Trung Tam Ngoai Ngu Tfbz
Tp Trung Tam Ngoai Ngu1 Njrf
Tp Trung Tam Ngoai Ngu2 Rkkg
Tp Trung Tam Ngoai Ngu3 Gtrq
Tp Trung Tam Ngoai Ngu4 Rujr

Tác giả: Khoa Công Nghệ Thông Tin

Nhiệm vụ của khoa Công nghệ thông tin là đào tạo các giáo viên, chuyên viên, kỹ thuật viên công nghệ thông tin ở các bậc: thạc sĩ, đại học và cao đẳng; triển khai các ứng dụng về công nghệ thông tin phục vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Khoa Công nghệ thông tin có chức năng tham mưu lãnh đạo Nhà trường về công tác đào tạo, tuyển sinh, nhân sự thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *