Trung tâm Tin học: Tổ chức kỳ thi cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT khóa 12

Thí sinh có nguyện vọng thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản thực hiện đăng ký theo mẫu gửi về trung tâm tin học với lệ phí thi như sau:

  • Học viên trung tâm, Cán bộ, Giảng viên viên chức của trường ĐHSPKT Vĩnh Long: 250.000VNĐ
  • Thí sinh tự do: 500.000VNĐ

Tác giả: Khoa Công Nghệ Thông Tin

Nhiệm vụ của khoa Công nghệ thông tin là đào tạo các giáo viên, chuyên viên, kỹ thuật viên công nghệ thông tin ở các bậc: thạc sĩ, đại học và cao đẳng; triển khai các ứng dụng về công nghệ thông tin phục vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Khoa Công nghệ thông tin có chức năng tham mưu lãnh đạo Nhà trường về công tác đào tạo, tuyển sinh, nhân sự thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *