Trường ĐH SPKT Vĩnh Long được Bộ GD&ĐT cho phép tổ chức thi, cấp chứng chỉ tin học

Ngày 21/5, Bộ GD&ĐT công bố các đơn vị được tổ chức thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ và tin học. Theo đó, Trường ĐH SPKT…

Đọc tiếp...

Trung tâm Tin học: Tổ chức kỳ thi cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT khóa 12

Thí sinh có nguyện vọng thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản thực hiện đăng ký theo mẫu gửi về…

Đọc tiếp...

Trung tâm Tin học: Chiêu sinh khóa 12 lớp Ứng dụng CNTT cơ bản

Đọc tiếp...

Trung tâm Tin học: Tổ chức kỳ thi cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT khóa 11

Thí sinh có nguyện vọng thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản thực hiện đăng ký theo mẫu gửi về…

Đọc tiếp...

Trung tâm Tin học: Chiêu sinh khóa 11 lớp Ứng dụng CNTT cơ bản

Đọc tiếp...

Kết quả kỳ thi cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản khóa 10 thi ngày 17/12/2018 – 19/12/2018

Đọc tiếp...

Trung tâm Tin học: Tổ chức kỳ thi cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT khóa 10

Đọc tiếp...

Trung tâm Tin học: Chiêu sinh khóa 10 lớp Ứng dụng CNTT cơ bản

Đọc tiếp...

Kết quả kỳ thi cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản khóa 09 thi ngày 24/9/2018 – 26/9/2018

Đọc tiếp...

Trung tâm Tin học: Tổ chức kỳ thi cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT khóa 09

Đọc tiếp...